Start

Design för nytta!

AlizonWeb AB är ett företag som med utgångspunkt inom området användbarhet skapar tjänster inom web, systemutveckling, grafisk design och webbprogrammering.

Vårt grundfundament är att se hur IT kan hjälpa företaget att uppnå önskade resultat och effekter. Vi utgår från verksamhetens nuläge och kartlägger först vilka effekter man vill ska uppstå och hur detta ska mätas till att utforma lösningar med användare, kontext och situation i fokus.

Utan att lösningen är utformad med hög användbarhet kommer den inte att leverera nytta för användaren och således kommer inte heller önskade effekter att uppstå. Därför är användbarhet en avgörande faktor för huruvida ett företag når sin potential och får utdelning för de investeringar de gör med sitt IT-projekt!

Användbarhet + Varumärke = Sant

Användbarhetsfaktorn är också tätt förknippat med företagets varumärke då tex en dåligt utformad hemsida påverkar företagets varumärke negativt och får användaren att förknippa företaget med helt andra värden än vad som var tänkt.

Fokus på effekt och användbarhet är det som genomsyrar AlizonWeb’s tjänster och som särskiljer företaget från andra aktörer inom branschen.

Nyttiga tjänster

anvandbarhet

ANVÄNDBARHET

Tjänster inom Användbarhet där vi både kan utvärdera och förbättra en befintlig IT-tjänst eller deltaga i framtagningen av en ny. Vi kan förbättra appar, hemsidor, e-Tjänster, webbtjänster, IT-system mm.

Läs mer…

webbstrategi

WEBBSTRATEGI

Med en webbstrategi med fokus på nytta och effekt erbjuder vi ett strukturerat sätt för kunden att arbeta med sin marknadsföring och tjäna mer pengar med hjälp av webben.

Läs mer…

webb

WEBB

Vi erbjuder hela spektrat inom webb. Alltifrån kompletta hemsidor, webbdesign och webbprogrammering till webbhotell för hemsidorna och support för kunderna när deras hemsida är i drift.

Läs mer…

varumarke

GRAFISK PROFIL

För verksamheter som vill ha hjälp med grafisk profilering och synlighet kan vi hjälpa till med logotype, framtagning av en grafisk profil, reklammaterial och andra trycksaker.

Läs mer…