Dimensioneringsverktyg till AÖS!

aos_dim_webUnder året har vi arbetat i ett projekt med Avfallshanteringen Östra Skaraborg (AÖS) där vi utvecklat ett webbaserat dimensioneringsverktyg. Uppdraget bestod i att göra ett användargränssnitt som var tydligt och enkelt att arbeta med men att också programmera och leverera det webbaserade verktyget.

Dimensioneringsverktyget är skapat för att underlätta och tydliggöra beräkningen av antal sopkärl vid införande av matavfallsinsamling i flerfamiljshus. Med hjälp av verktyget kan nu AÖS på ett smidigt sätt beräkna och simulera olika alternativ med kostnadsuppskattningar för sina abonnenter