Hemsida skapad till Ärligt Talat!

Vi har skapat en ny hemsida åt journalisten och informatören Anna-Karin Hallgren i företaget Ärligt Talat. Designen av hemsidan hade Ärligt Talats befintliga logotype som utgångspunkt.

Besök hemsidan på www.arligttalat.nu

Ärligt Talat vänder sig till företag, organisationer och privatpersoner som vill bli tydligare i sin kommunikation. Det kan handla om allt från ren texthjälp för pressmeddelanden, hemsidetexter, nyhetsbrev, broschyrer till hur man blir bättre på att kommunicera med sin personal, såväl muntligt som i skrift.