Interaktionsdesign och användbarhetstester för systemet iCan

Idag har AlizonWeb tillsammans med Högskolan i Skövde och Avfallshanteringen Östra Skaraborg genomfört användbarhetstester av systemet iCan. Vi har en tid arbetat med att skapa en helt ny design av iCan som både ska lyfta systemet rent grafiskt men också förbättra systemets användbarhet och lärbarheten. Som i ett led i detta har vi nu genomfört användbarhetstester för att utvärdera hur systemet fungerar med verkliga användare i verkliga situationer.