Om AlizonWeb

Affärsidén

AlizonWebs affärsidé är att hjälpa verksamheter att utforma och använda design, kommunikation och IT så att de skapar nytta och tydliga resultat för kundens verksamhet.

Bakgrund

Grundaren till företaget, Alice Thorvald, har en akademisk examen inom Kognitionsvetenskap med inriktningen Människa-Datorinteraktion. Alice Thorvald arbetade efter sin examen 2004 som användbarhetsdesigner på Volvo IT i Skövde under fyra år och därefter som IT-projektledare på Volvo Cars Corporation i Skövde i två år.

AlizonWeb grundades år 2006 i Skövde och bedrevs fram till 2010 som en bisyssla. Från maj 2010 har Alice Thorvald arbetet med företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Från februari 2013 har företaget haft kontor på Green Tech Park i Skara.

Vad är Kognitionsvetenskap?

Kognitionsvetenskap handlar om hur människan tar in och bearbetar information och tar beslut grundat på den informationen, tidigare erfarenheter och den situation som människa befinner sig i. Kunskapen inom kognitionsvetenskap och Människa-dator-interaktion, uttrycks ofta under samlingsnamnet användbarhet och kan användas vid utformning av gränssnitt av informationsprodukter såsom exempelvis hemsidor, logotyper, appar, IT-system, e-tjänster och trycksaker.

Användbarhet

Användbarhet handlar om hur lätt en produkt eller ett system är att använda. Det vill säga: kan användarna uppnå det de behöver genom att använda produkten? Med vilken resursåtgång (till exempel tidsåtgång)? Och vad tycker användarna om produkten de använder?

Fokus på användbarhet är det som genomsyrar AlizonWeb:s tjänster och som särskiljer företaget

Alice_Thorvald_om_AlizonWeb

Vem är Alice Thorvald?

Jag är en emigrerad bohuslänning som flyttade till Skaraborg 2001 för att studera och sedan blev kvar. Jag brinner för att förbättra och utveckla saker och har svårt att låta bli att engagera mig i såväl föreningar som i andras verksamheter.

Grafisk design och webbdesign ger mig utlopp för min kreativa sida och användbarhetsdesignen förenar både det kreativa skapandet med mina mer strukturerade sidor. Jag älskar när det finns en strategi och en röd tråd att skapa och utveckla koncept utefter, vare sig det är design eller verksamhetsutveckling!

Som hästnörd så finns det gott om appliceringsområden för mina kunskaper. Jag har till exempel skapat tjänsten Hästwebben som är webbplattform med hemsidor speciellt utvecklade för hästsport. Jag har även varit med från starten i Skara Hästland och utvecklat idén om organisationen och vad den ska verka för samt deltagit i bildandet och det fortsatta arbetet. Detta är jag extra stolt över!