Användbarhet

AlizonWeb erbjuder ett flertal tjänster inom Användbarhet där vi både kan utvärdera och förbättra en befintlig IT-produkt eller deltaga i framtagningen av en ny. Appliceringsområdet är appar, hemsidor, e-Tjänster, webbtjänster, IT-system mm.

Vi har tidigare erfarenhet av att arbeta med användbarhet och interaktionsdesign i projekt på ett globalt IT-bolag. Alice Thorvald har även akademisk examen inom ämnet.

Vad är Användbarhet?

Termen ”Användbarhet” används för att beteckna hur enkelt en människa kan använda ett verktyg, såsom ett datorprogram eller hemsida, för att utföra en viss uppgift. Användbarhet kan alltså ses som ett kvalitetsmått för en produkt eller tjänst. Användbarheten på ett verktyg avgör om användaren kan utföra sin uppgift på ett effektivt, ändamålsenligt och för användaren tillfredsställande sätt. Interaktionsdesign med fokus på användaren och dess användning av verktyget ger hög användbarhet i slutändan. Målet är att skapa en enkel och effektiv interaktion mellan användaren och verktyget.

Användbarhetstjänster

Användbarhetsutvärdering
Vi analyserar din IT-produkt utifrån ett användningsperspektiv i syfte att hitta problem som försvårar för dina kunder att använda din hemsida eller applikation. Analysen resulterar i en rapport innehållandes identifierade problem samt förbättringsförslag.

Interaktionsdesign
För dig som till exempel utvecklar en applikation eller webbtjänst och vill att den ska bli lätt att använda, tjäna sitt syfte och locka fler användare. Leveransen är gränssnittsprototyper med tillhörande specifikation som beskriver vad varje element gör och beter sig.

Användbarhetstester
Genom praktiska tester hittar vi problemen i IT-produkten. Testen sätts upp utefter era förutsättningar och möjligheter och resulterar i en sammanställning av identifierade användbarhetsproblem.

anvandbarhet_stor

Kundcase från verkligheten

Företaget Enterprise har ett IT-system som man investerat mycket tid och pengar i. Men de anställda använder det inte i den utsträckning det är tänkt, trots påtryckningar från ledningen. Det har kommit flera klagomål på systemet, att det är omständligt att använda och att de anställda inte förstår hur de ska utföra vissa saker i systemet. Enterprise kontaktar AlizonWeb och bokar in ett möte där Enterprise och AlizonWeb kan diskutera igenom situationen och komma fram till på vilket sätt AlizonWeb kan hjälpa till.
AlizonWeb hjälper Enterprise att göra en användbarhetsutvärdering för att inledningsvis förstå det befintliga systemet och användarnas arbetssituation. Därefter utarbetar AlizonWeb ett förslag på interaktionsdesign som visuellt visar vilka ändringar i systemet som kan göra det enklare att använda och stödja de anställda att utföra sina arbetsuppgifter. Dessa designändringar implementeras i systemet och så testas användbarheten i skarpt läge. Resultatet från testet används för att ytterligare förbättra systemet. På Enterprise noterar man att systemet används i mycket större utsträckning efter förändringarna och de anställdas inställning har förbättrats avsevärt. Eftersom systemet nu används i förväntad omfattning kan det bidra till den tänkta nyttan och leverera positiva effekter för Enterprise.