Webbstrategi

Känner du igen det här?

  • – Man ”ska ha” en hemsida och finnas på sociala medier
  • – Det känns som hemsidan bara kostar pengar och inte ger så mycket tillbaka
  • – Hemsidan blir inte uppdaterad
  • – Sociala medier slukar dyrbar tid
  • – Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Google+… Vad ska användas till vad?

Då är du i behov av en webbstrategi!

Vad är en webbstrategi?

En webbstrategi är ett strukturerat sätt att arbeta med sin webbnärvaro och marknadsföring som ger dig en arbetsmodell för att prioritera rätt och ”göra rätt saker”. En webbstrategi är alltså en medveten plan för att uppnå mål med hjälp av webben och ett arbetssätt som säkerställer att planen får effekt genom analys och ständiga förbättringar.

Hur kan vi hjälpa dig?

AlizonWeb hjälper dig att skapa en webbstrategi utifrån ett nyttoperspektiv där fokus utgår från verksamhetsnytta så att ditt företag får ut maximal effekt av sin webbnärvaro.

Vi gör en verksamhetsanalys och tittar på vilka effekter som ska uppnås, målgrupper, åtgärder och aktiviteter. Vi skapar därefter en plan i form av en effektkarta för företagets webbnärvaro där alla aktiviteter kan härledas tillbaka till uppsatta mål och syften och där resultatet tydligt kan mätas genom specificerade mätpunkter.

webbstrategi_stor

Kundcase från verkligheten

Företaget Business behöver hjälp med sin marknadsföring och de har idag en hemsida som inte uppdateras så ofta. De har en ambition att finnas i sociala medier, men vet inte riktigt hur de ska gå tillväga och vad de ska kommunicera och till vem. Det första arbetsmötet bokas och AlizonWeb hjälper företaget Business att ta fram en webbstrategi med hjälp av en effektkarta som på ett tydligt sätt visar vilka effekter företaget vill nå och vilka aktiviteter som bidrar till dessa.
Webbstrategin innefattar dels att kommunicera via sociala medier och webben, men också vad som ska kommuniceras samt varför, hur ofta och hur det ska mätas. Som leverans får Business en visuell effektkarta och en plan för hur effektkartan ska realiseras och införlivas i det dagliga arbetet i företaget.